Světlo nad bunkry

Celorepubliková akce, která má za cíl připomenout, největší vzepjetí našeho národa.
..a to po vyhlášení všeobecné mobilizace, která byla vyhlášena dne 23.9.1938.

Během této mobilizace nastoupilo ke svým útvarům přes milion mužů!
Tuto událost se spousta lidí po celé republice rozhodla připomenout, rozsvícením jakéhokoliv světla nad symbolem naší republikové armády a to nad pevnostmi v pohraničí i vnitrozemí.
Proto i muzeum Na Kočičáku rozsvítí svou pevnost. Pojďme proto společně rozsvítit pevnost na Kočičáku či jiné objekty v okolí.
Během této akce bude k vidění osvětlená pevnůstka a všichni příchozí mohou shlédnout i osvětlený interiér pevnůstek.
Místo: Muzeum Na Kočičáku, Datum: 23.9.2017, Čas: 21:00