NA KOČIČÁKU TO ŽIJE!

Muzeum Na Kočičáku opět otevírá své pancéřové dveře pro návštěvníky.

Otevírací doba na Kočičáku bude založena opět na sobotách a to od května do konce října. Doplněna bude tentokráte i o neděle během letních prázdnin tj. červenec – srpen.

Členové muzea si připravili pro návštěvníky i mimořádné otevření na objednávku a to i během všedních dnů. Podmínkou je minimální počet 6 osob.

Další velkou novinkou je realizace nového projektu nazvaného Na Kočičáku to žije! Hlavním partnerem je statutární město Chomutov:

Logo města

Projekt „Na Kočičáku to žije“ je založen na:

  1. Základních prohlídkách muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“

Jedná se o nedílnou součást činnosti muzea Na Kočičáku. Celkem bude muzeum otevřeno ve 25 dnech, které jsou pevně naplánované a to od května po říjen roku 2016. Další mimořádné prohlídky budou přibývat na základě objednávek ze základních škol, učilišť a středních škol. Prohlídky v penostech zajišťují zkušení průvodci popisující svým výkladem nejen historii vzniku a principu čs.opevnění, ale i historii Chomutovska.

Mezi nejvýznamnější náklady těchto prohlídek jsou PHM pro agregát, olej, petrolej pro osvětlení v pevnostech, výroby vstupenek, dopravy materiálu a samotných reklamních plakátů

 

  1. Jarním úklidu muzea a naučné stezky

Činnost našeho muzea ovšem není založena pouze na prohlídkách a akcích, ale ze 75% na údržbě, opravě a rekonstrukčních pracích. Mezi těmito činnostmi nikdy nechyběl úklid, ovšem v posledních letech se okolí mezi Chomutovem a Kočičákem velmi zhoršilo a to především velkým množstvím odpadků. Ovšem náš spolek fungující v tomto prostoru si bereme za své učinit konec s devastací krajiny v okolí Chomutova. Proto na přelomu března a dubna organizujeme velký jarní úklid v tomto prostoru.

Náklady na tuto akci budou doprava a svoz odpadků, pronájem kontejneru, letáky k zapojení veřejnosti a ochranné pomůcky. Jako spolek budeme usilovat o co největší zapojení široké veřejnosti do úklidu.

 

  1. Zahájení a ukončení sezony

Nedílnou součástí turistické sezony muzea Na Kočičáku jsou i zahájení a ukončení jednotlivých sezon. A rok 2016 by neměl být vyjímkou. Tyto akce by měly být pojaty jako přivítání a rozloučení se sezonou a vždy doplněny o scénky vojáků 46.pěšího pluku z Chomutova, kteří obsazují jednotlivé pevnosti. Náklady na tyto akce budou PHM pro osvětlení pevností, ozvučení akce, mobilní WC, reklamní plakáty a dopravu materiálu. Termíny akci jsou 30.4. a 1.10.2016.

 

  1. Muzejní noc na Kočičáku

Jedná se o nové zpestření prohlídek a celého pohledu na noční pevnosti, krajinu a dobrodružství pro rodiny s dětmi.

Během nočních prohlídek návštěvníci spatří netradiční obraz, který bude opět doplněn o scény čs. vojáků pro veřejnost. Náklady na noční prohlídky budou PHM pro osvětlení pevností, okolí a cest, ozvučení akce, mobilního WC, reklamy a dopravy materiálu. Termín: 16.7.2016

 

  1. Den brannosti 46.ppl na Kočičáku (dětský den)

Vzácné výročí a akce, která má tradici už u předválečného pěšího pluku č. 46 v Chomutově. Tato akce byla ve 20. a 30.letech minulého století konána na počest bojů v roce 1919 na Slovensku. I naše muzeum by chtělo navázat na tuto tradici a uspořádat 11.6.2016 dětský den v podobě branného výcviku pro děti s rodinami pod dohledem vojáků 46.pěšího pluku. Náklady budou PHM pro osvětlení pevností, okolí a cest, ozvučení akce, mobilní WC, reklamy a dopravy materiálu a výroba a montáž atrakcí pro děti.

 

  1. Armáda 1938 a zemědělství

Tato akce by měla být ukázkou zapojení armády z roku 1938 a zemědělství. Členové spolku v uniformách dobových uniformách budou zobrazovat činnost vojáků při žních. Akce bude opět konána k přímému zapojení rodin s dětmi do některých zapomenutých zemědělských činností. Náklady budou PHM pro osvětlení pevností, okolí a cest, ozvučení akce, mobilní WC, reklamy a dopravy materiálu. Termín: 20.8.2016

 

  1. Oslava výročí vzniku ČSR

Nedílná součást historie a říjnového programu. V tento významný datum bude náš spolek připomínat vznik samostatného Československa. Náklady budou PHM pro osvětlení pevností, okolí a cest, ozvučení akce, mobilní WC, reklamy a dopravy materiálu. Termín: 28.10.2016

Veškeré termíny, změny, akce a aktuality budou uváděny na našich stránkách v OTEVÍRACÍ DOBĚ.

V případě jakýchkoliv dotazů či objednávek nás kontaktujte na tel: 731696066 nebo emailu: info@kocicak.cz

 

 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *