Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ z.s si pro nadcházející školní rok 2020/2021 pro své nejmenší příznivce a celkově nadšence naší vojenské historie připravilo celoroční zájmový kroužek nazvaný „MLADÝ BUNKRÁK“.

CÍLEM ZÁJMOVÉHO KROUŽKU BUDE:
Historie ČSR, čs.opevnění a čs.armády
Průzkum pevností nejen na Chomutovsku
Nauka o opevnění
Údržba a rekonstrukce pevností a naučné stezky nejen na Chomutovsku
Tvorba modelů pevnůstek
Nátěry pevností
Maskování
Hry
Výlety
Přežití
Pohyb v lese
Zdravověda
Začátky průvodcování
Výpravy a výlety po ČR
Úklidy naučné stezky a okolí pevností
Účast na oficiálních akcí muzea
…a mnoho dalšího

Základním termínem pravidelných schůzek bude středa od 16:00 – 18:00.
Dále budou 1 až 2x do měsíce každou sobotu podnikány tématické výpravy, brigády či výlety.

Základnou pro tento kroužek je zázemí na Kočičáku či základna v podobě krytu CO v Havlíčkově ulici.
Většinu času se ale budeme snažit trávit v lese….. 🙂

Věk dětí: od 7 do 15 let (ROZDĚLENÍ PROBĚHNE BĚHEM ZÁŘÍ DLE POČTU A VĚKU PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ)
Cena kroužku za osobu na rok: 1.600,- Kč
PRVNÍ SCHŮZKA BUDE NA KOČIČÁKU 16.9.2020 V 16:00

Přihláška:
Přihláška mladý bunkrák 2020

Veškeré aktuality a doplňující informace budou zde.
Dále v případě dotazů či nejasností nás kdykoliv kontaktujte:
Zodpovědná osoba: Jiří Piramovský
Tel.: +420 731 696 066
Email: jiri.piramovsky@seznam.cz