Expedice Dánsko-Norsko 2014

Již popáté vykonalo ve dnech 21-27.6.2014 šest členů a příznivců našeho sdružení zahraniční expedici za zajímavým opevněním. Aktivními účastníky expedice se stali Jiří Piramovský, Jiří Piramovský starší, Martin Bubela, Jan Bambas, Lubomír Klemsa a David Mareš.
Zatímco předchozí ročníky byly zaměřeny na opevnění v Západní a Jižní Evropě, pátý ročník byl zaměřen na Skandinávské země. Cílem expedice bylo opevnění Němci vybudovaného Atlantského valu v severním Dánsku, jižním Norsku a zvláště dvě supertěžké dělostřelecké baterie chránící úžinu Skagerrak spojující Severní a Baltské moře.

V případě Dánska, jehož pobřeží je zpravidla ploché a písčité panovaly ze strany Němců dosti značné a nikoliv neopodstatněné obavy ze spojeneckého kombinovaného vylodění. Spojenci by poté mohli využít velmi dobrou síť komunikací (ironií osudu tu samou, kterou využili v roce 1940 Němci k obsazení Dánska) k průniku do nitra Německa. Této obavě odpovídal způsob opevnění pobřeží postavený na dělostřeleckých bateriích a silných pěchotních opěrných bodech vybavených zpravidla typizovanými objekty.

Pobřeží Norska je oproti tomu z větší části pro vylodění nevhodné, skalnaté a členité s tisícovkou fjordů a ostrůvků. Jeho délka je neuvěřitelných 23 tisíc km. Obrana Němců se v tomto případě soustředila na obranu přístavů důležitých pro přepravu železné rudy ze Švédska a vedení války o Atlantik. Zbytek pobřeží byl většinou bráněn bateriemi pozemního vojska, kde byly postaveny pouze palebné objekty a další pomocné stavby byly nahrazeny tunelovým systémem.
Expedice byla zahájena 21.6.2014 odjezdem od základny v Chomutově a vozidlo absolvovalo tisíc kilometrů dlouhou trasu do Dánského městečka Vigsø za dvanáct hodin.

První den expedice provedený v Dánsku byl zaměřen do dvou lokalit, do silně opevněné oblasti Hanstholm a přístavu Hirtshals.
V pořadí prvním cílem expedice a mořem byla pozemní dělostřelecká baterie 1/180. Vigsø původně vyzbrojená čtyřmi 10,5 cm francouzskými kanóny v typových objektech. V současné době neúnavný příboj odkryl všechny palebné objekty R671, velitelské stanoviště R636a postavení pro PLK L409a, která jsou trvale pod čarou moře. Střídavě pod vodní hladinou a na pláži jsou objekty stojící ve druhé linii – úkryty pro osoby R501 a munici R607. Většina objektů baterie je ukryta pod pískem v dunách týlové části baterie.

Druhým cílem v oblasti byla námořní baterie chránící stejnojmenný přístav Hanstholm I vyzbrojená čtyřmi 17 cm kanóny. V současné době jsou v dobrém stavu dochovány všechny čtyři palebné objekty M270, stanoviště řízení palby M162a, velký muniční sklad M145 a další pomocné objekty (úkryty pro osoby R501, R502, objekty pro PLK Fl 242 a otevřená palebná postavení¨. Za pozornost stojí ohraničení královské chráněné krajinné oblasti na pokraji baterie pomocí imitovaných rozsocháčů.

Třetím cílem byla pozemní dělostřelecká baterie Klitmøller vyzbrojená a objekty vybavená podobným způsobem jako baterie Vigsø. Objekty první a druhé linie jsou podobně jako u předchozí baterie obnaženy mořem, avšak všechny jsou na příbojové pláži. Baterie je navíc vybavena objektem pro 150 cm světlomet Fl 277.

Hlavním cílem expedice v Dánsku a současně lokality Hantsholm byla návštěva muzea umístěného v bývalých prostorách impozantní supertěžké baterie Hanstholm II vyzbrojené kanóny ráže 380 mm umístěnými v bezmála půlhektarových objektech S75 a S80.
Na pokraji města Hirtshals jsme se pokochali pohledem z pobřežního majáku na prostor rozmístění objektů 10.námořní baterie, které jsme posléze navštívili. Čas do odjezdu jsme vyplnili průzkumem 9. námořní baterie nacházející se přímo v přístavu. Pro suchozemce nevšedním zážitkem bylo absolvování noční cesty trajektem do Norského přístavu Kristiansand.

Druhý den expedice byl zaměřen na návštěvu Kanon-muzea Vara nacházejícím se v prostorech superbaterie Fort Mövik prostoru objektu s kanónem ráže 38 cm S169. Průzkum se nejprve soustředil na objekty v prostoru baterie, poté na pozemní (systém zákopů a palebných objektů spojených podzemím) a protiletadlovou (PL bat. Mövik) obranu baterie. Zlatým hřebem tohoto dne byla návštěva muzea. Dalším nevšedním zážitkem dne byla plavba malou výletní lodí na trojostroví Ny Hellesund a průzkum skanzenu vytvořeném v prostoru 21. baterie pozemního vojska s původní výzbrojí ponechané zde kapitulujícími Němci na ostrově Helgøya.

Prvou část třetího dne expedice zaměřili účastníci na původní norské opevnění (čtyři námořní baterie) nacházející se na ostrově Odderøya (nazývaného také jako „malý Gibraltar) chránící vjezd do přístavu Kristiansand. Jako nejzajímavější se účastníkům expedice jevily objekty pro hmoždíře ráže 240 mm a dva věžové kanóny ráže 10,5 cm. V druhé části provedli účastníci expedice průzkum tří typických baterií pozemního vojska v oblasti Mandal. Baterie 18/979. Landehovden chránila vjezd do přístavu Mandal a má velmi zachovaný systém podzemních tunelů a palebných postavení. Velmi zajímavá je 17/978. baterie nacházející se na nejjižnějším bodu Norska Lindesnes Fyr. Čtyři palebná postavení jsou umístěna přímo do útesu v okolí a majáku a jsou společně s velitelským stanovištěm spojena spletitým tunelovým systémem. Dalším zajímavým areálem je 25/978 baterie Hausvik, kde jsme strávili noční odpočinek. Palebné a řídící objekty baterie jsou ve výstavbě, velmi zajímavý je nedokončené třípatrové podzemí objektu v celkové délce cca 350 m. Při průzkumu mořského pobřeží v okolí baterie byl jedním z účastníků expedice – Davidem Marešem nalezen protiletadlový kanón v palebném postavení.

Čtvrtý den průzkumu byl zaměřen na silně opevněný prostor poloostrova Lista. Primární průzkum byl zaměřen na čtyři opěrné pěchotní body – Asen, Austhassel, Westhassel, Lista Fyr disponujících mimo jiné i objekty s tankovými věžemi tanků LT 38 ( na obrněnou techniku) a Pz II (na pěchotu). Sekundární průzkum byl zaměřen na dvě ze čtyř baterií nacházejících se na ostrově (Marka, Varnes Fyr). Na baterii Marka nás zaujal mimo jiné i ohromný prostor rozmístění objektů a „skládka železného šrotu“ skládající se z fragmentů námořních min, protiponorkových náloží a částí letadla. Na baterii Varnes Fyr zaujme nejprve přístupová cesta vylámaná do skály a poté atypické palebné objekty R633, z nichž v jednom se nachází původní 10,5 cm francouzský kanón K332(f).

V pátém dnu se účastníci expedice zaměřili na oblast bývalého německého festungu – přístavu Stavanger. Hlavním cílem dne byla Němci postavená (18/978) a Nory obnovená baterie na ostrově Fjøløy s kanónem 12,7 cm SKC/34 v jedné ze dvou postavených Norských kasemat. Nezapomenutelným zážitkem byla doprava na ostrov pomocí dlouhých mostů a podmořských tunelů. V oblasti festungu byla naše pozornost zaměřena na opěrné pěchotní body Sola Land nacházející se v blízkosti letiště. V odpoledních hodinách dne byl proveden přesun zpět do Kristiansandu, kde jsme navštívili nejstarší opevnění přístavu postavené v roce 1672.

Celkem členové expedice najezdili cca 3 000 km a navštívili cca 25 různých (6 v Dánsku a 19 v Norsku) areálů opevnění s velkým množství různých objektů.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *