Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ tímto nabízí:

– rekonstrukce pevností z let 1936 – 1938
– tvorbu naučných stezek
– očistu objektů
– nátěr objektů
– konzultační činnost při obnově pevností

Veškeré výše uvedné činnosti jsou založeny na dlouhodobé činnosti našeho spolku a našich členů a příznivců.

V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte.