LETNÍ PRÁZDNINY NA KOČIČÁKU

Termíny:

3.-7.7.2017/ 10.-14.7.2017 / 17.-21.7.2017 / 24.-28.7.2017 / 7.-11.8.2017 / 14.-18.8.2017 – termín již obsazen / 21.-25.8.2017 / 28.8.-1.9.2017

NAŠE MUZEUM NABÍZÍ RODIČŮM, CO NESTIHLI PROVÉST REZERVACI SVÝCH DĚTÍ NA NAŠE TÁBORY, PŘIHLAŠOVAT DĚTI DODATEČNĚ A TO JAK NA CELÉ TURNUSY NEBO JEDNOTLIVÉ DNY. JEDINOU PODMÍNKOU JSOU VYPLNĚNÉ A ODESLANÉ PŘIHLÁŠKY. VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 731 696 066 NEBO EMAILU jiri.piramovsky@seznam.cz

Tématické příměstské tábory na Kočičáku se zaměřením na československou historii a naší přírodu.
Členové muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. si pro rodiče a děti připravili nový projekt v podobě příměstského tábora.

FOROGALERIE Z PŘEDCHOZÍHO PT:

Jarní prázdniny na Kočičáku 2017

PROGRAM:        

Základy táboření, celodenní pobyt v přírodě, poznávání historie a přírody, práce s mapou a kompasem, hry v lese, základy první pomoci, prohlídky čs. opevnění z let 1936 – 1937. 

PROSTOR:                    

Tábor bude probíhat nad městem Chomutovem na katastrálním území města Chomutova a obcí Hradečná a Březenec. Jedná se o prostor muzea Na Kočičáku – vrchu Strážiště – obce Březenec, viz.mapa. Páteří prostoru je prostor muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, naučné stezky a okolních lesů a pastvin.

 

Každý táborový den začíná v 8:00 a končí 16:00.  Tábory probíhají za každého počasí. Program je přizpůsoben počasí. Při nepříznivém počasí bude využit kryt CO a přístřešky muzea.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ:                                                                                                                  

Příchody dětí v rozmezí od 7:30 – 8:00 a odchody od 16:00 – 16:30 (nebo dle domluvy se zákonným zástupcem

Předávání dětí během letních prázdnin: 

Předávání dětí probíhá přímo v muzeu čs.opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku.

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.3942118&y=50.4928486&z=15&ut=%C5%98op%C3%ADky%20Na%20Ko%C4%8Di%C4%8D%C3%A1ku&uc=9e2S9x-L48&ud=50%C2%B029’17.218%22N%2C%2013%C2%B023’19.696%22E

CENA:

Letní prázdniny:

1800,- Kč (přihlásit je možno i na jednotlivé dny – 1 den/360,- Kč)

Částku uhraďte nejpozději 7 dní před zahájením tábora (termínem zahájení)

Číslo bankovního účtu: 1978093083/0800

STRAVA:

Strava je řešena dopolední a odpolední svačinou a hlavním obědem.

Jídelníček PT Kočičák

PŘIHLÁŠKY:

Letní prázdniny:

Přihláška letní prázdniny 2017

Přihlášky: V současné době již tábory probíhají a v případě zájmu o dodatečné přihlášení, vyplněné přihlášky po konzultaci s vedoucím tábora zasílejte na email: jiri.piramovsky@seznam.cz

Nejmladším zájemcem se může stát dítě, které nejpozději v den zahájení tábora dovršilo věku 7-mi let a nejstarší 12 let. (Vyjímku lze řešit domluvou mezi organizátorem a zákonným zástupcem) 

KONTAKTY:

Zodpovědná osoba a vedoucí příměstského tábora: Jiří Piramovský

Telefon: + 420 731 696 066

Email: Jiri.Piramovsky@seznam.cz        

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ ČI NEJASNOSTÍ NÁS KDYKOLIV KONTAKTUJTE.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

Základní:

Provozní řád PT

Mapa prostoru příměstského tábora

Letní prázdniny:

Přihláška letní prázdniny 2017

Plakát letní prázdniny

Jídelníček PT Kočičák