PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA KOČIČÁKU

Termín: 26.-27.10.2017

Tématické příměstské tábory na Kočičáku se zaměřením na československou historii a naší přírodu.
Členové muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. si pro rodiče a děti připravili další termín příměstského tábora.

PROGRAM:
Základy táboření, celodenní pobyt v přírodě, poznávání historie a přírody, práce s mapou a kompasem, hry v lese, základy první pomoci, prohlídky čs. opevnění z let 1936 – 1937.

PROSTOR:
Tábor bude probíhat nad městem Chomutovem na katastrálním území města Chomutova a obcí Hradečná a Březenec. Jedná se o prostor muzea Na Kočičáku – vrchu Strážiště – obce Březenec, viz.mapa. Páteří prostoru je prostor muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, naučné stezky a okolních lesů a pastvin.

Mapa prostoru:

Každý táborový den začíná v 8:00 a končí 16:00. Tábory probíhají za každého počasí. Program je přizpůsoben počasí. Při nepříznivém počasí bude využit kryt CO , přístřešky muzea nebo vojenský stan.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
Příchody dětí v rozmezí od 7:30 – 8:00 a odchody od 16:00 – 16:30 (nebo dle domluvy se zákonným zástupcem)
Předávání dětí během podzimních prázdnin:
Předávání dětí probíhá přímo v muzeu čs.opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku nebo u CO krytu v Havlíčkově ulici.

CENA: 720,- Kč (přihlásit se je možno i na jednotlivý den – 1 den/360,- Kč)

Částku uhraďte nejpozději 7 dní před zahájením tábora (termínem zahájení)

Číslo bankovního účtu: 1978093083/0800

STRAVA:
Strava je řešena dopolední a odpolední svačinou a hlavním obědem.

Jídelníček:
Jídelníček podzim 2017

PŘIHLÁŠKY:
Přihláška podzim 2017
Vyplněné přihlášky zasílejte na email: jiri.piramovsky@seznam.cz
Nejmladším zájemcem se může stát dítě, které nejpozději v den zahájení tábora dovršilo věku 7-mi let a nejstarší 12 let. (Vyjímku lze řešit domluvou mezi organizátorem a zákonným zástupcem)

KONTAKTY:
Zodpovědná osoba a vedoucí příměstského tábora: Jiří Piramovský
Telefon: + 420 731 696 066
Email: Jiri.Piramovsky@seznam.cz
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ ČI NEJASNOSTÍ NÁS KDYKOLIV KONTAKTUJTE.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

Provozní řád PT
Provozní řád_podzimní prázdniny 2017