TERMÍNY TÁBORŮ NA KOČIČÁKU

LETNÍ PRÁZDNINY:
8.- 12.7.2019
29.7.- 2.8.2019
12.- 16.8.2019
26.- 30.8.2019

Tématický příměstský tábor na Kočičáku se zaměřením na československou historii a naší přírodu.
Členové muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. si pro rodiče a děti připravili další termín příměstského tábora.

PROGRAM:
Základy táboření, celodenní pobyt v přírodě, poznávání historie a přírody, práce s mapou, hry v lese, základy první pomoci, prohlídky čs. opevnění z let 1936 – 1937.

PROSTOR:
Tábor bude probíhat nad městem Chomutovem na katastrálním území města Chomutova a obcí Hradečná a Březenec. Jedná se o prostor muzea Na Kočičáku – vrchu Strážiště – obce Březenec, viz.mapa. Páteří prostoru je prostor muzea čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, naučné stezky a okolních lesů a pastvin.

Mapa prostoru:

Každý táborový den začíná v 8:00 a končí 16:00. Tábory probíhají za každého počasí. Program je přizpůsoben počasí. Při nepříznivém počasí bude využit kryt CO , přístřešky muzea nebo vojenský stan.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
Příchody dětí v rozmezí od 7:30 – 8:00 a odchody od 16:00 – 16:30 (nebo dle domluvy se zákonným zástupcem)
Předávání dětí:
Předávání dětí probíhá přímo v muzeu čs.opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku.

Cena: 1900,- Kč

Číslo bankovního účtu: 1978093083/0800

STRAVA:
Strava je řešena dopolední a odpolední svačinou a hlavním obědem.
Pitný režim zajištěn

PŘIHLÁŠKY:

LETNÍ PRÁZDNINY:
Přihláška LETNÍ PRÁZDNINY 2019

VELMI PROSÍME PŘI ODESÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK ZASÍLAT I SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zde ke stažení:
Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR

KONTAKTY:
Zodpovědná osoba a vedoucí příměstského tábora: Jiří Piramovský
Telefon: + 420 731 696 066
Email: Jiri.Piramovsky@seznam.cz
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ ČI NEJASNOSTÍ NÁS KDYKOLIV KONTAKTUJTE.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY:

Provozní řád PT:
Provozní řád_letní prázdniny

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR

Potvrzení o bezinfekčnosti:
Potvrzení o bezinfekčnosti