Mapa zobrazuje přesné vytyčení pevnostních objektů starého typu (1936) (černé body), nového typu (1937) (červené body), polního opevnění (modré označení) a překážek.

Mapa dále plní úlohu porovnání skutečných pozic pevností v okolí Chomutova a odhadových pozic, které Němci získávali od svých špionů v pohraničí a na základě jejich informací objekty zakreslovali (slabě červeně značené symboly)

Mapa linie