Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ z.s si pro nadcházející školní rok 2018/2019 pro své nejmenší příznivce a celkově nadšence naší vojenské historie celoroční zájmový kroužek nazvaný
„MLADÝ BUNKRÁK“.

CÍLEM ZÁJMOVÉHO KROUŽKU BUDE:
Historie ČSR, čs.opevnění a čs.armády
Průzkum pevností nejen na Chomutovsku
Nauka o opevnění
Údržba a rekonstrukce pevností a naučné stezky na Chomutovsku
Tvorba modelů pevnůstek
Nátěry pevností
Maskování
Hry
Výlety
Přežití
Pohyb v lese
Zdravověda
Začátky průvodcování
…a mnoho dalšího

Pravidelné schůzky budou každou středu od 16:00 – 18:00 (na druhou stranu nevylučujeme změnu dle dohody s rodiči tj. termín a čas)

Věk dětí: od 7 do 15 let
Cena kroužku za osobu na rok: 1.500,- Kč

Přihláška:
Přihláška Mladý bunkrák 2018-2019

Veškeré aktuality a doplňující informace budou zde.
Dále v případě dotazů či nejasností nás kdykoliv kontaktujte:
Zodpovědná osoba: Jiří Piramovský
Tel.: +420 731 696 066
Email: info@kocicak.cz nebo jiri.piramovsky@seznam.cz

Plakát: