Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ z.s si pro nadcházející školní rok 2019/2020 pro své nejmenší příznivce a celkově nadšence naší vojenské historie celoroční zájmový kroužek nazvaný
„MLADÝ BUNKRÁK“.

CÍLEM ZÁJMOVÉHO KROUŽKU BUDE:
Historie ČSR, čs.opevnění a čs.armády
Průzkum pevností nejen na Chomutovsku
Nauka o opevnění
Údržba a rekonstrukce pevností a naučné stezky na Chomutovsku
Tvorba modelů pevnůstek
Nátěry pevností
Maskování
Hry
Výlety
Přežití
Pohyb v lese
Zdravověda
Začátky průvodcování
…a mnoho dalšího

Termíny pravidelných schůzek budou zveřejněny během prázdnin….

Věk dětí: od 7 do 15 let (pro rok 2019/2020 budu děti rozděleny dle věku od 7-11 a 12-15)
Cena kroužku za osobu na rok: 1.600,- Kč

Přihláška:
Přihláška_Mladý bunkrák_2019-2020

Veškeré aktuality a doplňující informace budou zde.
Dále v případě dotazů či nejasností nás kdykoliv kontaktujte:
Zodpovědná osoba: Jiří Piramovský
Tel.: +420 731 696 066
Email: jiri.piramovsky@seznam.cz