Fotografie z veškerého dění v našem muzeu Na Kočičáku. Zde se zobrazují galerie z alba Muzeum Na Kočičáku

Základní objekt muzea Na Kočičáku, jehož zahájení rekonstrukce se váže k roku 1998 a je nedílnou součástí prohlídek.

Nedílnou součástí objektů muzea je i německými trhacími zkouškami poničený objekt z roku 1937

Pevnůstka z roku 1937, která byla v roce 2015 očištěna a natřena. Původně byl objekt obydlen bezdomovci.

Pevnůstka mezi Chomutovem a Březencem, která taktéž byla obývána kdysi lidmi bez domova

Unikátní objekt uprostřed chomutovského sídliště Písečná.

Jediný objekt z roku 1936, který typu C na Kočičáku.

Nejslabší objekt z roku 1936 na Kočičáku, který měl bránit cestu ze Sperbersdorfu (dnes Hradečné) do Chomutova

Jediný objekt svého druhu v celé republice, který se nachází pouze na Kočičáku..... typ C bez prostřední střílny.

Jeden z nejstarších zrekonstruovaných objektů na Kočičáku....pevnůstka leží nad cestou a v součinnosti s objektem č.87 měla bránit protilehlý svah.

Další zrekonstruovaný objekt v roce 2015 staršího typu, který navazuje na linii Kočičák - Březenec

Další objekt v prostoru mezi Kočičákem a Březencem....

Další objekt v majetku našeho muzea. Pevnůstka byla řadu let obývána bezdomovcem, který 17.3.2014 v objektu zemřel po dlouhé a zřejmě těžké nemoci. Objekt a jeho okolí bylo dne 17.1.2015 vyklizeno a vyčištěno od zbytků po bezdomovci......rozsah zkázy po bezdomovci můžete všichni spatřit v naší velké fotogalerii....

Pevnůstka č.102, tentokráte opět na pokraji města Chomutova

Objekt staršího typu uprostřed Bezručova údolí

Unikátní překážka proti útočné vozbě o délce 200 m, která se nachází na Kočičáku a nedílnou součástí muzea. Je nejdelší překážkou na světě v lehkém opevnění.....

Základna členů muzea Na Kočičáku

Zvláštní zařízení z bývalých okresů Přísečnice, Chomutov a Most.

Přehled článků v tisku o našem muzeu.