Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ z.s. si pro své návštěvníky a příznivce připravilo tématické výlety s průvodcem.

1. Po stopách opevnění Chomutovska

Základní výlet a prohlídka opevnění na Chomutovsku.

Návštěvníci během této šestihodinové prohlídky spatří:

– republikovou raritu v podobě propojení pevností let 1936 a 1937

– polní opevnění z května a září 1938

– pozůstatky cvičení a dobývání německé armády našich pevnůstek

– prostor zničené krajiny těžbou uhlí, kde se v roce 1938 nacházela pevnostní linie

– pevnostní uzávěry s velkou hustotou objetků

– muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“

– naučnou stezku čs. opevnění z let 1936 – 1938 na Chomutovsku

– základnu muzea Na Kočičáku v CO krytu

Délka prohlídky: 6 hodin

Minimální počet osob: 4

Cena: Dle dohody

2.Po stopách zapomenuté hranice z roku 1938

Netradiční výlet po stopách čs.-něm. hranice z roku 1938, kterou hlídali příslušníci finanční stráže a později i stráž obrany státu. Lokalitou výletu je prostor od Vejprt po Horu sv. Šebestiána.

Cílem výletu je návštěva tzv. zvláštních zařízeních na komunikacích

Návštěvníci spatří?

– zbytky hraničních překážek, příkopů, závor, které měly za úkol zamezit nenadálému vniknutí nepřátelských jednotek do vnitrozemí.

– pomníčky padlým obráncům hranic

– zaniklé obce v pohraničí

Délka prohlídky: 6 hodin

Počet zastávek: 10

Minimální počet osob: 4 nebo dle dohody

Cena: Dle dohody

Dalšími tematickými výlety jsou tyto lokality:

3. Opevnění na Kadaňsku
4. Pražská čára
5. Opevnění Stříbro
6. Těžké opevnění od Stachelbergu po Hůrku
7. Výlety dle dohody a přání

Výše uvedené výletu jsou pouze výběr z mnoha atraktivních výletů nejen po našem opevnění z let 1935 – 1938.
V případě zájmu o jiný výlet, který není uveden v naší nabídce, nás prosím kontaktujte.

Objednání je možno min. 7 dní dopředu nebo po dohodě s organizátorem.

Rezervace/kontakt/dotazy:

Jiří Piramovský

Email: jiri.piramovsky@seznam.cz

Tel.: +420 731 696 066

Upozornění organizátora:

Veškeré prohlídky a výlety probíhají především v zalesněném a volném terénu a to vždy za jakéhokoliv počasí, proto organizátor doporučuje pevnou obuv a oděv přiměřený danému prostředí a počasí.