Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ z.s. si pro své návštěvníky a příznivce připravilo další unikátní novinku v podobě mimořádných prohlídek.

1. ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA OBJEKTU č.10
– Prohlídka kompletně vybavené pevnosti z roku 1937
– Komentovaná prohlídka s průvodcem
– Prohlídka každou celou hodinu od 10:00 do 16:00
– Termín prohlídek každou sobotu od května do září nebo na objednávku

2. MALÁ TRASA
– Délka trasy 1 km po linii
– Komentovaná prohlídka s průvodcem
– Prohlídka vnitřku objektů č. 10, 88 a 87
– Překážky, polní opevnění, objekty starého a nového typu,
– Začátky prohlídek každou sudou hodinu od 10:00 do 16:00
– Termín prohlídek každou sobotu od května do září nebo na objednávku

3. VELKÁ TRASA
– Délka trasy 2 km po linii
– Komentovaná prohlídka s průvodcem
– Prohlídka vnitřku objektů č. 10, 88, 87, 89 a 11
– Překážky, polní opevnění, objekty starého a nového typu, ukázka německých zkoušek, deponie stavebního materiálu stavby lehkého opevnění
– Termín prohlídek každou sobotu od května do září nebo na objednávku

4. MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA
– Prohlídka dle objednávky
– Minimální počet 5 osob
– Prohlídka pevností a naučné stezky s průvodcem
– Možnost s průvodcem navštívit zapomenuté lokality na Chomutovsku
– Termín prohlídek na objednávku
– Cena, trasa a termín dohodou

5. PROHLÍDKA PO PEVNOSTECH NA CHOMUTOVSKU
– Prohlídka pevnostní linie na Chomutovsku s průvodcem
– Ukázka polního opevnění, něm. zkoušek na čs. opevnění
– Návštěva 6 pevnostních uzávěrů
– Prohlídka CO krytu a minimuzea
– Doprava mikrobusem pro 8 osob
– Délka prohlídky 5 hod
– Možnost závěrečného posezení u ohně
– Prohlídka pouze na objednávku, min. počet 5 osob nebo dle dohody
– Cena, trasa a termín dohodou