Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ z.s. si pro své návštěvníky a příznivce připravilo další unikátní novinku v podobě mimořádných prohlídek a tématických výletů.

Mimořádné prohlídky a tématické výlety doplňují již stávající prohlídky pevností na Kočičáku.

Tyto nové prohlídky jsou určené především pro skupiny o minimálním počtu 6 – 7 osob a jsou vhodné pro turisty, přátele, skupiny zájemců a příznivců vojenské historie a malé firemní výlety.

Základním kamenem těchto prohlídek tvoří zkušení průvodci muzea Na Kočičáku, kteří mají zkušenosti i ze zahraničních expedic (Norsko, Dánsko, Polsko, Francie, Slovinsko, Švýcarsko).

Dopravu osob na tématické výlety zajišťuje minibus Ford Transit.

MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY:

1.Otevření muzea mimo pravidelný termín.

Jedná se o zpřístupnění pevností muzea Na Kočičáku na objednávku mimo pravidelné termíny otevření.

Délka prohlídky: 60 min.

Min.počet osob: 6

Cena: Dospělý 50,- Kč/Děti 20,- Kč

2.Prohlídka po linii nad městem Chomutovem

Rozšířená standardní prohlídka muzea Na Kočičáku o procházku po pevnostní linii nad městem Chomutovem. Cílem prohlídky je ukázka a návštěva linie z roku 1938 složená z polního opevnění, překážek a pevností z let 1936 – 1937

Délka prohlídky: 120 -180 min.

Délka trasy: cca 4 km

Minimální počet osob: 6

Cena: Dospělý 100,- Kč/Děti 50,- Kč

 

TÉMATICKÉ VÝLETY:

1. Po stopách opevnění Kadaňska a Chomutovska

Základní výlet a prohlídka opevnění na Kadaňsku a Chomutovsku a to od Klášterce n./Ohří po Chomutov.

Návštěvníci během této šestihodinové prohlídky spatří:

– republikovou raritu v podobě propojení pevností let 1936 a 1937

– polní opevnění z května a září 1938

– pozůstatky cvičení a dobývání německé armády našich pevnůstek

– prostor zničené krajiny těžbou uhlí, kde se v roce 1938 nacházela pevnostní linie

– pevnostní uzávěry s velkou hustotou objetků

– muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“

– kryt CO

Délka prohlídky: 6 hodin

Počet zastávek: 7

Minimální počet osob: 6

Cena: Dospělý 500,- Kč/Děti 250,- Kč

 

 

 
2.Po stopách zapomenuté hranice z roku 1938

Netradiční výlet po stopách čs.-něm. hranice z roku 1938, kterou hlídali příslušníci finanční stráže a později i stráž obrany státu. Lokalitou výletu je prostor od Vejprt po Horu sv. Šebestiána.

Cílem výletu je návštěva tzv.zvláštních zařízeních na komunikacích

Návštěvníci spatří?

– zbytky hraničních překážek, příkopů, závor, které měly za úkol zamezit nenadálému vniknutí nepřátelských jednotek do vnitrozemí.

– pomníčky padlým obráncům hranic

– zaniklé obce v pohraničí

Délka prohlídky: 6 hodin

Počet zastávek: 10

Minimální počet osob: 6

Cena: Dospělý 500,- Kč/Děti 250,- Kč

 
3. Pražská čára 
4.Opevnění Stříbro
5.Těžké opevnění od Stachelbergu po Hůrku
6.Výlety dle dohody a přání

Výše uvedené výletu jsou pouze výběr z mnoha atraktivních výletů nejen po našem opevnění z let 1935 – 1938. V případě zájmu o jiný výlet, který není uveden v naší nabídce, nás prosím kontaktujte.

Termíny:

Kromě přesně daných termínů je možno jednotlivé prohlídky či výlety objednat.

Objednání je možno min. 7 dní dopředu nebo po dohodě s organizátorem.

Rezervace/kontakt/dotazy:

Jiří Piramovský

Email: jiri.piramovsky@seznam.cz

Tel.: +420 731 696 066

Upozornění organizátora:

Veškeré prohlídky a výlety probíhají především v zalesněném a volném terénu a to vždy za jakéhokoliv počasí, proto organizátor doporučuje pevnou obuv a oděv přiměřený danému prostředí a počasí.