OPEVNĚNÍ NA CHOMUTOVSKU Z LET 1936‒1938 Archív

Změna koncepce výstavby čs. stálého opevnění a její vliv na průběh opevňovacích prací na Chomutovsku v roce 1936

Dne 3.června 1936 bylo v Mostě zřízeno Ženijní skupinové velitelství (ŽSV) VIII. Tento orgán měl provést další detailní průzkum zvolené trasy a zpracovat podklady pro složky Ředitelství opevňovacích prací k detailnímu