Fotogalerie z rúzných expedic, kterých se členové muzea účastní. Zde se zobrazují galerie z alba Expedice

  • Expedice

Fotogalerie z podzimní expedice členů našeho muzea. Expedice byla zaměřena na bojiště z 1.světové války v okolí Arrasu, dále část Maginotovi linie u belgických hranic a na závěr belgickou tvrz Eben Emael

Již po osmé od roku 2010 zamířili někteří členové a příznivci našeho sdružení na zahraniční expedici. Tentokrát jsme zamířili na sever Evropy mezi hrdé Nory a Švédy Cílem expedice bylo provést průzkum objektů atlantského valu v severním Dánsku a jižním Norsku, dále národní opevnění v Norsku a Švédsku. Expedice byla uskutečněna v termínu 24 – 30.6.2018. První den byl věnován návštěvě vojenského muzea dánských ozbrojených sil v Aalborgu, objektů atlantského valu v Løkkenu a Hirstahlsu a lodnímu přesunu z dánského Hirsthalsu do norského Kristiansandu. Druhý den byl zaměřen na průzkum objektů v okolí přístavu Kristiansand. Jednalo se muzeum nacházejícím se na bývalé baterii Vara postřelující úžinu Skaagen s jedním dochovaným kanónem velmi velké ráže a na dochované norské objekty poloostrově Odderøya, který se nikoliv neprávem nazývá „Norský Gibraltar“. Třetí den byl věnován dlouhému přesunu mezi Kristiansandem a nejdelším norským fjordem – Oslofjordem. Cestou byly navštíveny čtyři baterie bývalého atlantského valu v jižním Norsku. Jednalo se o baterie Nevlungshaven, Rakke, Nötteröy a Torras. Čtvrtý den byl zaměřen na norská opevnění v Oslofjordu, zvláště pak baterii Drøbak nacházející se na ostrově Oscarsborg. Účastníci expedici znovu prožili příběh odvahy a vzdoru skupinky norských vojáků, kteří dne 8. dubna 1940 s výzbrojí zralou spíše do železného šrotu (kanóny z roku 1893 a torpéda z roku 1901) zničila chloubu německého námořnictva supermoderní křižník Blücher. Pátý den byl zaměřen na průzkum objektů Glomské linie nacházející se v okolí stejnojmenné řeky postavené Nory proti možnému vojenském vpádu ze strany Švédska jednalo se o obrannou galerii Fossum, muzeum fort Høytorp, fort Trøgstad a baterii Greåker. Dále byl proveden průzkum dvou německých baterií atlantského valu – Kjököen a Torgauten – u hranic Norska se Švédskem. Šestý den byl zaměřen na přesun podél pobřeží Švédska do Smygehamnu na nejjižnější bod Švédska. Břehem přesunu jsme navštívili muzeum připravenosti nacházející se v prostoru baterie HÄLSINGBORG a objekty Per-Albinovi linie nacházející sde u Smygehamnu Účastníci expedice celkem najezdili ….. kilometrů, během přesunů po objektech ušli cca 40 km a navštívili celkem 30 areálů a samostatných objektů opevnění.

Již osmým rokem organizuje Muzeum Na Kočičáku různě dlouhé zahraniční expedice. Cílem té poslední, která proběhla v termínu 18. – 21.dubna 2018 byl poloostrov Hel na Baltském moři, přístavy Gdańsk a Gdyně a Muzeum meziříčního valu v Pniewu. Jednalo se o výpravu s dosud největším počtem účastníků, a to 11 osob a dvě vozidla. První den byl vyčleněn na přesun ze Severních Čech do prostoru poloostrova Hel. Během druhého dne byl proveden průzkum opevnění na poloostrově Hel. Nejprve byl proveden průzkum prostorů, kde byla vybudována pozemní obrana poloostrova - opěrný bod Jastarnia – čtyři pěchotní sruby a objekty lehkého a polního opevnění. V odpoledních hodinách byl proveden průzkum tří baterií pobřežního dělostřelectva na jižní straně poloostrova. Zde byla pozornost zaměřena na dochované věže s kanóny ráže sto třicet a sto milimetrů. Ve večerních hodinách bylo navštíveno Muzeum pobřežní obrany Helu nacházejícího se v prostoru palebného objektu číslo 2 pro kanon ráže 406 mm bývalé německé baterie Schleswing-Holstein. Třetí den byl věnován návštěvě památek v městech Gdaňsk a Gdyně. Den byl zahájen návštěvou areálu bývalého vojenského překladiště ve Westeplatte, v místě kde 1. září 1939 v 4:45 hod padl první výstřel druhé světové války. U pomníku jsme si připomněli hrdinství obránců, kteří pod zničující převahou protivníka ubránili své území po celých dlouhých sedm dnů. Poté následoval přesun do Gdaňského muzea 2. Světové války, kde je na ohromné ploše průběžně časově a prostorově zmapován průběh celé druhé světové války. Před odjezdem byl navštíven areál památníku u Gdaňské pošty, kde se 55 obránců bránilo dlouhých patnáct hodin a kapitulovali až poté co byli za pomoci benzínu z budovy vypáleni. Snad nejvíce nás ovlivnil pohled na zeď, kde bylo 38 přeživších obránců v rozporu se všeobecně platnými dohodami popraveno. V Gdyni byla navštívena venkovní expozice Muzeu polského námořnictva. Zda se nachází značné množství lodní a pobřežní výzbroje. Následoval přesun ke křižníku Blyskawica, který byl se svými 63 bojovými akcemi nejúspěšnějším plavidlem polského námořnictva v průběhu druhé světové války. Den byl zakončen návštěvou nejvíce zachovalé poválečné baterie ve čtvrti Redlovo. Zde se nachází jedny z posledních volně přístupných věží pro pobřežní ruské kanóny ráže 130 mm. Poslední den byl zaměřen na přesun zpět do Severních Čech se zastávkou v Muzeu meziříčního valu v obci Pniewo. Zde byl proveden průzkum dvou objektů těžkého opevnění včetně části velmi rozsáhlého podzemí pod nimi. V rámci expedice její členové navštívili 6 areálů opevnění s cca 35 objekty a 4 muzea, najeli dva tisíce a ušli třicet kilometrů.

V termínu 2.-3.9.2017 jsme tentokráte s kolegy a kamarády z Litvínova a okolí navštívili MAUTHAUSEN - BERGHOF - BERCHTESGADEN - KEHLSTEINHAUS - BRAUNAU AM INN Což jsou místa, kde se zlo zrodilo... místa, kde se zrodily nelidské plány.....a místa, kde se zlo vykonávalo. Návštěvou koncentračního tábora Mauthausen jsme se poklonili všem obětem, kteří zde zemřeli nelidskou smrtí. A jako tichou vzpomínku jsme zapálili svíčku na památku 8000 československých mužů, žen a dětí, kteří zde zemřeli.......Čest jejich památce!

Fotogalerie záchrany československé střílny pro protitankový kanon vz.36 z těžkého opevnění. Střílna byla dovezena z francouzského přístavu St. Nazaire.

V rámci záchrany střílny protitankové střílny jsme provedli průzkum pevnosti St.Nazaire a okolí

Expedice členů muzea na Kočičáku do Dánska a Norska v roce 2014

Krátká návštěva slavné Maginotovy linie ve Francii (sektor Thionville). Navštívena byla malá tvrz Bois Karre, úkryt pro pěchotu Abri du Bois Cattenom, velká tvrz Kobenbusch a kasematy de Basse Parthe.

Výprava členů muzea na vyloďovací pláže v Normandii.

Průzkum slavné Maginotovy linie ve Francii, tentokráte v Savojských Alpách

Průzkum bývalého předválečného jugoslávského opevnění v dnešním Slovinsku

Průzkum francouzských tvrzí Rochonvillers, Molvange, Galgenberg a Immerhof.

Průzkum tvrze Schiesseck

Průzkum čtyř největších belgických tvrzí Eben Email, Aubin-Neufchateau, Battice a Trancémont

Náštěva Atlantického Valu ve Francii. Prostor okolo Dunkerque.

Průzkum atlantického valu v Dánsku.