DEN V KRYTU 2018

Muzeum „Na Kočičáku“ si pro své příznivce, přátelé a širokou veřejnost připravilo tradiční akci. Akci, která je nazvaná „Den v krytu“.
V tento den se otevřou pancéřové dveře CO krytu ve které má náš spolek zázemí, tj. klubovna, dílna, sklady a výstavní prostory. V rámci otevření se v krytu budou promítat dobové snímky či fotografie z akcí či činností našeho spolku. Dále návštěvníci spatří originální filtrovnu z 60.let minulého století, exponáty týkající se čs.opevnění z let 1935 – 1938, čs.armády z let 1918 – 1938, výstavu modelů a mnoho dalšího….
Kryt se nachází pod základní školou v Havlíčkově ulici. Přístup bude značen.