Expedice Polsko 2018

Již osmým rokem organizuje Muzeum Na Kočičáku různě dlouhé zahraniční expedice.
Cílem té poslední, která proběhla v termínu 18. – 21.dubna 2018 byl poloostrov Hel na Baltském moři, přístavy Gdańsk a Gdyně a Muzeum meziříčního valu v Pniewu.

Jednalo se o výpravu s dosud největším počtem účastníků, a to 11 osob a dvě vozidla.
První den byl vyčleněn na přesun ze Severních Čech do prostoru poloostrova Hel.
Během druhého dne byl proveden průzkum opevnění na poloostrově Hel. Nejprve byl proveden průzkum prostorů, kde byla vybudována pozemní obrana poloostrova – opěrný bod Jastarnia – čtyři pěchotní sruby a objekty lehkého a polního opevnění. V odpoledních hodinách byl proveden průzkum tří baterií pobřežního dělostřelectva na jižní straně poloostrova. Zde byla pozornost zaměřena na dochované věže s kanóny ráže sto třicet a sto milimetrů. Ve večerních hodinách bylo navštíveno Muzeum pobřežní obrany Helu nacházejícího se v prostoru palebného objektu číslo 2 pro kanon ráže 406 mm bývalé německé baterie Schleswing-Holstein.
Třetí den byl věnován návštěvě památek v městech Gdaňsk a Gdyně. Den byl zahájen návštěvou areálu bývalého vojenského překladiště ve Westeplatte, v místě kde 1. září 1939 v 4:45 hod padl první výstřel druhé světové války. U pomníku jsme si připomněli hrdinství obránců, kteří pod zničující převahou protivníka ubránili své území po celých dlouhých sedm dnů. Poté následoval přesun do Gdaňského muzea 2. Světové války, kde je na ohromné ploše průběžně časově a prostorově zmapován průběh celé druhé světové války. Před odjezdem byl navštíven areál památníku u Gdaňské pošty, kde se 55 obránců bránilo dlouhých patnáct hodin a kapitulovali až poté co byli za pomoci benzínu z budovy vypáleni. Snad nejvíce nás ovlivnil pohled na zeď, kde bylo 38 přeživších obránců v rozporu se všeobecně platnými dohodami popraveno.
V Gdyni byla navštívena venkovní expozice Muzeu polského námořnictva. Zda se nachází značné množství lodní a pobřežní výzbroje. Následoval přesun ke křižníku Blyskawica, který byl se svými 63 bojovými akcemi nejúspěšnějším plavidlem polského námořnictva v průběhu druhé světové války. Den byl zakončen návštěvou nejvíce zachovalé poválečné baterie ve čtvrti Redlovo. Zde se nachází jedny z posledních volně přístupných věží pro pobřežní ruské kanóny ráže 130 mm.
Poslední den byl zaměřen na přesun zpět do Severních Čech se zastávkou v Muzeu meziříčního valu v obci Pniewo. Zde byl proveden průzkum dvou objektů těžkého opevnění včetně části velmi rozsáhlého podzemí pod nimi.
V rámci expedice její členové navštívili 6 areálů opevnění s cca 35 objekty a 4 muzea, najeli dva tisíce a ušli třicet kilometrů.