Jarní úklid pevností 2018

Naše muzeum dne 14.4.2018 podniklo tradiční jarní úklid naučné stezky a okolí. Uklizena byla naučná stezka mezi Kočičákem a Chomutovem.
Tímto děkujeme vše kdo se zúčastnil a pomohl uklidit.
Dále poděkování patří statutárnímu městu Chomutovu, který podpořil náš projekt Na Kočičáku to žije 1938 – 2018! Akce „Jarní úklid pevností 2018“ je nedílnou součástí projektu.