Rekonstrukce řopíku na výstavišti v Lounech

Dne 3.10.2017 byla zahájena členy našeho muzea rekonstrukce objektu C-12/59/A-220Z v Lounech na Výstavišti…. rekonstrukce byla zahájena odstraněním „betonu“ ve střílnách….

Opevňovací práce na území ČSR se nedotýkaly pouze oblasti Krušných hor. Podle plánu Ředitelství opevňovacích prací a jeho hlavního velitele generála Husárka bylo počítáno také s několika vnitrozemskými liniemi, které měly v případě válečného konfliktu brzdit postup nepřítele do vnitrozemí státu. První takovou linií bylo tzv. „Postavení na Dolní Ohři“, začínající v rovinách u Roudnice nad Labem, táhnoucí se proti proudu Ohře přes Libochovice, Postoloprty a Měcholupy až na řeku Blšanku, kde navazovalo na další stavební úseky a končilo na úpatí manětínské vrchoviny. Pro svou náročnost a obrovský počet objektů bylo celé postavení rozděleno do několika stavebních úseků, které byly zadávány jen státně spolehlivým a schopným stavebním firmám. Jedním takovým úsekem, byl i úsek C-12 Louny, čítající úctyhodných 74 lehkých objektů vz.37 a zadaný ke stavbě již 7.6. 1937 firmě Vilibalda Hiekeho ze Slaného (tato firma později také získala zakázku na vybudování úseku C-11 Libochovice, 112 Slaný a 116 Berounka). Úkolem lounského úseku, bylo bránit v útoku nepřítele ve směru Most – Slaný, jeho obrana se mohla opřít o vodní tok řeky Ohře, která tvořila dokonalou přírodní protitankovou překážku, silně bráněny byly také meandry řeky v okolí města Loun a otevřené louky ve směru na Libochovice. V úseku bylo počítáno jak se základními objekty typu A tak i objekty typu B a jednostřílnovými pevnůstkami typu D.
První stavební práce byly započaty již v létě roku 1937, velitelem VSD (Vojenského stavebního dozoru) byl štábní kapitán pěchoty Petr Jaroš. Do začátku roku 1938 bylo vybetonováno všech 74 objektů, dokončeny vnější terénní práce včetně kamenných rovnanin a hliněných záhozů a kamufláž jednotlivých pevnůstek. Armáda tento úsek zkolaudovala na jaře 1938. Během zářijové mobilizace bylo opevnění v okolí Loun obsazováno Strážním praporem 20, posíleného o příslušníky 1. praporu 151 pluku ZLO (Zajištění lehkého opevnění).
Po přijetí mnichovského diktátu se lounské opevnění ocitlo za novou státní hranicí na území tzv. Druhé republiky. Objekty byl odzbrojeny, ne však zbaveny vnitřního vybavení, a uzamčeny. V následujícím roce, po německém obsazení zbytku zmrzačeného Československa bylo započato se systematickou likvidací lehkého opevnění. Většina lounských objektů byla odstřelena již v první vlně odstřelů, probíhající v létě 1939. Pevnůstky ležící v blízkosti domů, komunikací nebo elektrického vedení byly odstřelu ušetřeny a znehodnoceny zabetonováním vnitřních prostor, střílen, periskopů i granátových skluzů. Do dnešních dnů se tak dochovalo jen mizivé procento kdysi silné obranné linie bránící Ohři.
Jedním z dochovaných objektů je řopík C-12/59/A-220z (zesílený) ležící v areálu výstaviště. Jeho betonáž se uskutečnila 16. října 1937 a betonáž trvala téměř 24 hodin. Úkolem objektu, umístěného v meandru řeky Ohře bylo postřelování pravého břehu v obou směrech, obranu zde zesilovaly také zbraně, umístěné ve střílnách sousedních objektů. Před případnými záplavami byl objekt chráněn malou inundační (protizáplavovou) šachtou. Pevnůstka byla v rámci likvidace lehkého opevnění na území Protektorátu Čechy a Morava zabetonována. V současnosti probíhají opravné práce s cílem navrátit pevnůstce vnější vzhled z roku 1938, kdy měla být využita k obraně proti nacistickému Německu. Opravných prací se ujaly členové a příznivci Muzea Československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ a opravné práce na objektu v podobě odkrytí zabetonovaných střílen, opravy omítek a vybourání vstupu do objektu by měly být ukončeny do konce letošního roku.

Zde odkaz na fotogalerii:
http://www.kocicak.cz/fotogalerie/foto-z-muzea-na-kocicaku/nggallery/muzeum-na-kocicaku/Rekonstrukce-řopíku-v-Lounech

Zde ilustrační fotografie: