Rok 2017 na Kočičáku

Rok 2017 se nám blíží pomalu a jistě ke svému konci. A tak jako většina, i my hodnotíme uplynulý rok. Musíme uznat, byl pro nás velmi náročný a v některých oblastech průlomový.
Letošní rok byl ve znamení zahájení příměstských táborů, které se nesly v duchu historie a přírody. Celkem prošlo v šesti termínech přes 100 dětí, několik z nich zůstalo v řadách našeho muzea.
Do majetku našeho muzea přibylo nové služební vozidlo Ford Transit pro 9 lidí, velký kontejner na nářadí, maringotka a plno výstroje a výzbroje do objektů z roku 1936 a 1937.
Během sezony bylo podniknuto několik zajímavých expedic do zahraničí např. do Švýcarska, Francie (Maginotova linie a Verdun), Rakouska (Orlí hnízdo a Mauthausen) a na podzim do Normandie.
Odpracováno bylo několik tisíc hodin. Odklizeno z lesů na naučné stezce cca dva kontejnery odpadků. Zkvalitněno bylo zázemí našeho muzea přímo na Kočičáku, které bude sloužit jak pro návštěvníky, tak i samotné členy a příznivce. Natřen byl objekt č.84. Vykopán další kulometný okop nad objektem č.89. Řada našich členů pomáhala i na tvrzi Stachelberg a v leteckém muzeu Kbely. Průběžně bylo sekáno přes 5000m2 trávy v překážkách a v okolí našich objektů.
Kromě rekonstrukčních prací jsme se také zúčastnili mnoha akcí. Mezi největší patřily Chomutovské krušení a zahájení sezony v leteckém muzeu Kbely. Obnovena byla i legendární akce 24 hodin v řopíku, která má za cíl ukázku výcviku v objektu z roku 1937. Díky nově příchozím kamarádům byla zkompletována stráž praporu pěšího pluku č.46. V neposlední řadě účast na pietních akcích v městě Chomutově a okolí.
Závěrem roku byla zahájena rekonstrukce řopíku na Výstavišti pro město Louny.
Turistická sezona byla úspěšně uzavřena s počtem cca 2000 návštěvníků. Do řad průvodců přibyli i další mladí kolegové, kteří se s nadšením a srdcem vrhli do pomoci našemu muzeu.
Tímto děkujeme všem členům a hlavně příznivcům a přátelům, bez kterých by nikdy Kočičák nebyl Kočičákem. Obrovskou měrou nám též v roce 2017 pomáhalo statutární město Chomutov a stavební firma Vodohospodářská stavební a.s. Poděkovat musíme i všem návštěvníkům, kteří si k nám našli cestu.