Expedice Švýcarsko 2017

Již po osmé se členové a příznivci spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ zúčastnili mezinárodní expedice. Jejich cesta tentokrát vedla do státu, kde je samozřejmé, že svobodu a nezávislost si musí uhájit vždy sám, do Švýcarska.

Průzkum byl zaměřen na horské opevnění v jižní části takzvaného národního reduitu v kantonech Tessin a Uri.
První den byl zaměřen na průzkum údolí řeky Ticnio v okolí města Bellizona, které bylo spojnicí mezi italským Milánem a Gottardským průsmykem. Průzkum byl zahájen v prostoru na začátku druhé světové války vybudované obranné linie LONA. Nejprve byl navštíven exteriér muzea vybudovaném na povrchu baterie Mondascia, kde se nacházelo velké množství dělostřelecký zbraní. Poté se expedice přesunula do obce Lodrino, kde prozkoumala dochovanou protitankovou překážku a dva bojové objekty (jeden blokový a jeden kavernový), které tuto překážku kryly. V odpoledních hodinách se pozornost expedice soustředila na v Evropě jedinečně vybudované (odděleně jsou situovány pěchotní a dělostřelecké objekty) forty Gordola, Magadino a Monte Cemeri Spina.
Druhý den byl zaměřen na obranná opevnění ve vysokohorských průsmycích Grimselpass a furkapass. Základem obrany průsmyku Grimsel byla stejnojmenná dělostřelecká tvrz o šesti kanonech ráže 150 mm, která se nachází nad přehradní nádrží Gimselsee. Základem obrany průsmyku Furka byl Fort Galanhutten, který byl postaven z bílého mramoru a je jednou z nejhezčích pevnostních staveb v Evropě. Zbytek dne byl věnován průzkumu dlouho utajované dělostřelecké tvrze Fuchsegg, jejíž čtyři dělostřelecké věže jsou zdařile maskovány jako balvany a ostatní objekty jako horské chaty.
Třetí den byl proveden průzkum objektů na jižním vstupu do Gotthardského železničního tunelu. Největší pozornost byla věnována muzeu umístěné ve fortu Airolo, který byl největším a nejnákladnějším pevnostním objektem postaveným před první světovou válkou. Další objekty, na které se expedice zaměřila byly baterie Motto Bartola s otevřenými palebnými postaveními umístěnými na rozměrné kasárenské budově dále druhoválečná dělostřelecká tvrz Foppa Grande s dělostřeleckou věží pro kanon ráže 105 mm a minometnou kopulí pro dvojče minometů ráže 120 mm a novodobý objekt pro dsvojici kanonů ráže 155 mm Bison.
Čtvrtý, finální den byl věnován průzkumu objektů v Gotthardském průsmyku. Zahájen byl zkoumáním objektů dělostřelecké tvrze San Carlo nacházející se pod přehradní nádrží Lucendro tvořené dvěma dělostřeleckými věžemi pro kanon ráže 105 mm standartně maskovanými jako kameny, vchodovým objektem krytým třemi kulometnými objekty a dvěma kavernovými pěchotními sruby. Následoval průzkum exteriéru starého fortu Ospizio. Třešničkou na dortu nejen celého dne, ale i celé expedice byla návštěva kavernové dělostřelecké tvrze Sasso da Pigna vyzbrojené čtyřmi kanony ráže 150 mm. Tvrz je proměněna v muzeum a členové expedice v ní strávili celé čtyři hodiny vyplněné poznáním. Vstup do tvrze byl zabezpečen výtahem po svážnici. V bojové části bylo možno zhlédnout dva kanóny a několik kulometů v bojových postaveních. Ubytovací část tvrze vypadala, jako kdyby posádka odešla před několika minutami a to včetně přítomnosti skoro nezabezpečených ručních zbraní. Veškeré vystavené vybavení tvrze bylo doplněno několika videi. Velké, takřka čtyřmetrové střílny si bylo možno prohlédnout i z vyhlídkové plošiny zvenčí … .
Pátý den byl zaměřen na opevnění v oblasti takzvaného Ďáblova mostu v městečku Andermatt.
Celkem členové expedice navštívili 9 areálů a 14 samostatných objektů lehkého opevnění a najezdili cca 2 000 km.

Autor: Ing. Martin Bubela

Odkaz na fotogalerii zde:

http://www.kocicak.cz/fotogalerie/nggallery/expedice/Expedice-Švýcarsko-2017