Tisková zpráva – Vojenské Investiční Medaile ocenily muzeum „NA KOČIČÁKU“

V předvečer vánočních svátků nám přišla krásná zpráva. Vojenské Investiční Medaile udělily výroční cenu našemu chomutovskému muzeu „NA KOČIČÁKU“. Ta byla odměnou za výjimečné nasazení v oblasti propagace československého vojenství a rozsah činnosti lidí soustředěných kolem muzea.
Velmi si ceny vážíme a zavazuje nás k další a další aktivitě.
Více v tiskové zprávě.

Tisková zpráva – Vojenské Investiční Medaile ocenily muzeum „NA KOČIČÁKU“
Projekt Vojenské Investiční Medaile udělil výroční cenu za rok 2020 muzeu „NA KOČIČÁKU“ sídlící v Chomutově za výjimečný přínos v oblasti propagace československého vojenství ve formě provozu tematického muzea novodobého opevnění a další rozsáhlé činnosti s tím související. Součástí ocenění je plaketa, stříbrná medaile „Řopík“ emisního čísla 40 a finanční dar ve výši 10.000 Kč. Příjemcem ocenění je Muzeum čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“, z.s.
Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. je spolkem, který se dlouhodobě a intenzivně věnuje připomínce obrany hranic republiky z konce třicátých let dvacátého století. Stojí za rekonstrukcí několika objektů linie lehkého opevnění nedaleko Chomutova. V těchto objektech provozuje muzeum. Objekty jsou přístupné veřejnosti, přičemž návštěvníkům je podáván zasvěcený výklad členy spolku v dobových uniformách. Muzeum disponuje řadou historických artefaktů. Kromě toho se spolek stará o provoz naučné stezky, která nejen seznamuje s novodobými fortifikačními objekty, ale zahrnuje též překážkový systém ČS stálého opevnění. Spolek dále organizuje příměstský tábor s tématikou obrany hranic. Členové spolku se nad to věnují další osvětové činnosti, jako účast na pietních aktech, vydávání publikací, realizaci tematických přednášek a vedení zájmového kroužku „MLADÝ BUNKRÁK“.
Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím muzejních projektů vojenského charakteru. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na Česká a Československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

Vojenské Investiční Medaile
Web: http://www.investicnimedaile.cz/
Facebbok: https://www.facebook.com/vojenskeinvesticnimedaile?ref=hl

Muzeum čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s.
Web: http://www.kocicak.cz/
Facebbok: https://www.facebook.com/www.kocicak.cz

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *